Hotel Kriváň
Námestie Slobody 104
024 01 Kysucké Nové Mesto